Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dat is een vergoeding voor leed / verdriet / gederfde levensvreugde als gevolg van een letsel door een ander. Smartengeld wordt naar billijkheid begroot. Er wordt daarbij gekeken naar soortgelijke zaken die eerder bij een rechter zijn geweest.