Wat is de LSA?

Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen de leden van de Vereniging LSA (Letselschade Advocaten). Voor LSA Advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen, die op allerlei manieren gewaarborgd worden.

Kwaliteiteisen en kwaliteitswaarborgen

Er zijn veel aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Zij presenteren zich onder de noemer letselschaderegelaar, letselschade-expert, letselschadespecialist of advocaat letselschade. Het aanbod is zo groot, dat degene die juridische hulp nodig heeft, door de bomen het bos niet meer ziet. Er lijken geen verschillen te bestaan tussen de diverse soorten aanbieders, maar die zijn er wel degelijk en de verschillen zijn groot.

Wist je dat

Iedereen, dus ook degenen zonder enige speciale opleiding of ervaring, zich letselschaderegelaar, letselschade-expert of zelfs letselschadespecialist mag noemen. Dit terwijl de LSA Letselschade Advocaat:

 • een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd

 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest

 • vervolgens de eenjarige Postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen

 • aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden

 • zich moet laten toetsen door:

  • jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een Kwaliteitsverklaring af te leggen
  • deel te nemen aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen
  • deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA
 • bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht

LSA advocaat

mr. S.A.W. (Stijn) Kerkhof