Een zwakke verkeersdeelnemer is een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (zoals een voetganger of een fietser). Een normale elektrische fiets wordt overigens ook als zwakke verkeersdeelnemer gezien. Zwakke verkeersdeelnemers worden juridisch beschermd door artikel 185 WVW. Bij een aanrijding tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer (zoals een auto) en een zwakke verkeersdeelnemer is een gemotoriseerde verkeersdeelnemer in beginsel aansprakelijk. Ook als de schuld van het ongeval volledig ligt bij de zwakke verkeersdeelnemer, kan hij doorgaans nog een (groot) deel van zijn schade verhalen.